Studio Legale Paulon

Internationaal Advocatenkantoor

Uw rechten in uw eigen taal

Onze diensten

Contractenrecht

Het advocatenkantoor biedt juridisch advies aan binnenlandse en buitenlandse klanten voor contracten voor de verkoop van goederen en de levering van diensten, commerciële vertegenwoordiging, franchise- en distributieovereenkomsten, bouwcontracten en transportcontracten, inclusief het opstellen van algemene voorwaarden, met een bijzondere nadruk op grensoverschrijdende transacties.

Het kantoor hanteert een wereldwijde en doelgerichte aanpak in burgerlijke en handelsgeschillen op nationaal en internationaal niveau, waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante kwesties die van invloed kunnen zijn op de uitkomst van rechtszaken, op nationaal en internationaal niveau, zoals rechterlijke bevoegdheid, toepasselijk recht en afdwingbaarheid in een bepaald land. Naast de bedrijfsgerichte praktijk heeft het kantoor expertise ontwikkeld op het gebied van internationale familiezaken (echtscheiding, alimentatie, kinderbescherming en vermogensrechtelijke betrekkingen tussen echtgenoten en partners).

Burgerlijke en handelsgeschillen

Incasso en insolventieprocedures

Het kantoor adviseert binnenlandse en buitenlandse klanten over incasso- en insolventieprocedures in Italië en in het buitenland en adviseert hen over de vraag, waar en hoe zij hun claims kunnen doen gelden en hun rechten kunnen doen gelden tegen een redelijke prijs.

Het advocatenkantoor biedt (indien nodig in samenwerking met externe partners) ook professionele ondersteuning voor de bescherming en het beheer van handelsmerken, handelsnamen, modellen en andere intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten (metname op het gebied van muziek), inclusief registratie bij de relevante autoriteiten, het opstellen van licenties en overdrachtsovereenkomsten en vertegenwoordiging in gerechtelijke en buitengerechtelijke zaken.

Intellectueel eigendom

Onroerend goed recht en successie

Het advocatenkantoor staat nationale en buitenlandse klanten bij met het opstellen en afdwingen van juridische documenten en bij geschillen met betrekking tot de overdracht en/of het gebruik van onroerend goed, inclusief relaties tussen eigenaars en huurders en boedelverdeling/successie. Door samen te werken met externe partners zoals accountants, belastingadviseurs, technische experts (architecten en ingenieurs) en notarissen, is het advocatenkantoor in staat zijn klanten uitgebreid te adviseren over bewuste en evenwichtige planning van transacties.

Het advocatenkantoor biedt rechtsbijstand bij het oprichten van vennootschappen, het opzetten van vestigingen en het opzetten en beheren van arbeidsrelaties in Italië en in het buitenland, onder meer in samenwerking met lokale accountants, belastingadviseurs, arbeidsconsultants en notarissen.

Vennootschaps- en arbeidsrecht

Alternatieve geschillenbeslechting

Het advocatenkantoor heeft veel aandacht voor alternatieve geschillenbeslechting, waarbij de klanten uitgebreid uitgebreid worden geïnformeerd over voor- en nadelen als het gaat om tijd en kosten, vertrouwelijkheid, afdwingbaarheid en gekwalificeerde ondersteuning krijgen bij buitengerechtelijke onderhandelingen, (verplichte of vrijwillige) bemiddeling en arbitrage.

Dankzij specialisatie in internationale aangelegenheden en het dagelijks gebruik van verschillende werktalen, heeft het advocatenkantoor een unieke expertise opgedaan in juridische vertalingen vanuit het Engels, Duits, Frans, Spaans en Nederlands in het Italiaans (inclusief Zwitsers-Italiaans). Andere taalcombinaties kunnen op verzoek worden aangeboden in samenwerking met vertrouwde externe partners.

Juridische vertalingen

Sluit Menu